Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Nie są nam znane przepisy, które mówią o pieczątce firmowej. Prawo określa jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe.

W praktyce jednak, posiadanie pieczątki jest wygodne, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne.

Będzie tak np. przy zakładaniu rachunku bankowego, przy sporządzaniu dokumentów do ZUS czy też potwierdzeniu okresu ubezpieczenia w książeczkach ubezpieczeniowych pracowników, na deklaracjach podatkowych i w zasadzie na wszystkich wychodzących z firmy pismach i dokumentach.

Pieczątki wymagane są (lub po prostu dobrze widziane) na fakturach, umowach, kontraktach, ofertach, dokumentach firmowych czy pismach urzędowych.

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, firmy decydują się na wyrobienie pieczątki, a niejednokrotnie kilku pieczątek zawierających różne dane w zależności od potrzeb. Zatem to, co znajdzie się na pieczątce zależy zależy przede wszystkim od nas samych.

Poniżej przedstawiamy standardowe dane zamieszczane na pieczątkach:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy − firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej (czyli np.: „NAZWA Sp. z o.o.”, a w przypadku osoby fizycznej − imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, czyli np.: „NAZWA Jan Kowalski”),
 • Dane teleadresowe siedziby firmy,
 • Numer identyfikacyjny NIP,
 • Numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności powinien podawać adres główny (siedzibę z wpisu do ewidencji lub z KRS) oraz dodatkowo miejsce prowadzenia działalności (np. adres filii).

W przypadku spółek Prawa Handlowego powinno się na pieczątce również znaleźć:

 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (art. 127 §5 ksh)
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo wysokość kapitału zakładowego (art. 206 ksh)
 • w przypadku spółek akcyjnych wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego (art. 374 ksh)

Warto zastanowić się nad zawarciem na pieczątce również takich danych jak:

 • logo firmy
 • numeru telefonu(-ów),
 • adresu e-mail,
 • adresu strony www,
 • numeru rachunku bankowego,

czyli, danych ułatwiających kontakt z Państwa firmą.

 

Co powinna zawierać pieczątka nagłówkowa na recepcie?

Zawartość nagłówka recepty lekarskiej opisuje § 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2007 nr 97 poz. 646)

 1. Jeżeli receptę wystawia lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:
  1. nazwę zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej;
  2. adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania — adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej zgodny z § 4 ust. 1 pkt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260 z późn. zm.)
  3. numer telefonu upoważnionego podmiotu;
  4. identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.
 2. Jeżeli recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują:
  1. imię i nazwisko osoby, która zawarła z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne;
  2. adres i numer telefonu tej osoby;
  3. dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w tej umowie, na który składają się:
   1. dwie pierwsze cyfry o wartości ?98?,
   2. dwie następne cyfry będące identyfikatorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, który zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne, (dla śląskiego oddziału NFZ są to cyfry „12”)
   3. pięć pozostałych cyfr będących numerem ustalonym przez Fundusz.

Dane te mogą zostać naniesione na pomocą pieczątki lub nadruku (§ 3 ust. 7).

W naszej firmie można zamówić recepty z kodem paskowym według zaświadczenia NFZ

 
Jakie dane powinna zawierać pieczątka lekarska?

Jakie dane powinna zawierać pieczątka lekarska?

Wygląd imiennych pieczątek lekarskich reguluje Uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r.

 1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
  • numer prawa wykonywania zawodu,
  • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
 2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane:
  • tytuł i stopień naukowy,
  • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
  • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
  • numer telefonu, (numeru telefonu wymagają apteki)
  • adres.
 

Co powinna zawierać pieczątka lekarza weterynarii?

Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii powinna spełniać wymogi określone w art. 10 pkt 1 ustawy O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r. ( Dz.U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995 r. Nr 120 poz.576). Informacje na temat jednolitego wzoru pieczątki lekarza weterynarii można znaleźć również w Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r.

Pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

 1. Tekst poziomy:
  1. imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskane wyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
  2. LEKARZ WETERYNARII - pisane wersalikami, bez skrótów,
  3. ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn . zm.),
  4. miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/ fax, miejsce wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego zamieszkania, bądź też oba te adresy i telefony, według wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel/fax) z lekarzem weterynarii.
 2. Tekst pionowy
  Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.
 
Potrzebujesz trwałej pieczątki?

Potrzebujesz trwałej pieczątki?

Pieczątki serii Professional Line_ służą do intensywnego użytkowania w codziennej pracy biurowej. Automaty te posiadają zewnętrzną obudowę z plastiku, a wewnętrzny szkielet wykonany z wytrzymałej stali zapewnia bezawaryjną i długotrwałą pracę automatu.

Professional Line to idealne pieczątki firmowe z szeroką gamą rozmiarów płytek tekstowych.

DŁUGOTRWAŁA PRACA_

Dzięki mocnemu stalowemu rdzeniowi wytrzymałość pieczątki wynosi minimum 400 tysięcy odbić.

WIDZISZ GDZIE STEMPLUJESZ_

Stabilna stalowa podstawa stempla umożliwia precyzyjne umieszczenie płytki stempla w wybranym miejscu (np. na drukach PIT czy ZUS).

NIE BRUDZISZ RĄK ZMIENIAJĄC DATĘ_

Nowe obudowy taśm z datą, pozwalają na codzienną zmianę bez zabrudzenia rąk.

ERGONOMICZNY UCHWYT

A dzięki trzem nakładkom na uchwyt (czerwona, czarna lub niebieska) pieczątki są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.

ESTETYCZNY WYGLĄD_

Obudowa z tworzywa ABS zapewnia estetyczny wygląd pieczątki. Dolna część obudowy w kolorze czarnym sprawia, iż ewentualne zabrudzenia są niewidoczne.

ŁATWA IDENTYFIKACJA STEMPLA_

Zintegrowane okienko indeksowe przedstawia pełną treść stempla w oryginalnej wielkości.

DWUSTRONNA BLOKADA_

Zapewnia idealną stabilność podczas zmiany daty i wymiany wkładu tuszującego.

STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE_

Gumowe stopki antypoślizgowe gwarantują stabilność stempla podczas stemplowania.

 

Potrzebujesz zwykłej pieczątki biurowej?

Pieczątki serii Printy Line_ to pieczątki najlepiej sprzedające się na rynku stemplarskim.

Szeroka gama rozmiarów płytek tekstowych oraz bogata kolorystyka...

ERGONOMICZNY KSZTAŁT_

Automat dobrze leży w dłoni. Dynamiczna forma.

NAKŁADKA Z MIĘKKIEGO MATERIAŁU_

W modelach 4911, 4912, 4913 oraz przezroczysta nakładka w pozostałych modelach zapewnia pełen komfort i wygodę stemplowania.

OKIENKO INDEKSOWE_

Zintegrowane z nakładką okienko indeksowe ustawione pod kątem 45 ułatwia identyfikację treści stempla.

PRZYCISK WYSUWAJĄCY WYMIENNY WKŁAD TUSZUJĄCY_

unikalny, opatentowany mechanizm umożliwia łatwą i „czystą” wymianę wkładu tuszującego.

OKIENKO POZYCYJNE_

Przezroczyste okienko umożliwia precyzyjne stemplowanie w wybranym miejscu.

DWUSTRONNA BLOKADA_

Dwa poziomy blokady stempla ułatwiają montaż płytki tekstowej i wymianę wkładu tuszującego.

STABILNA PODSTAWA_

Eliptyczna podstawa oraz gumowe stopki antypoślizgowe zapewniają stabilność stempla.

 
Potrzebujesz pieczątki kieszonkowej?

Potrzebujesz pieczątki kieszonkowej?

Mała jak zapalniczka, łatwa do schowania w każdej kieszeni.

Pieczątka kieszonkowa dla mobilnych. Przydatna szczególnie dla przedstawicieli handlowych, lekarzy, agentów ubezpieczeniowych, kurierów...

Elegancka, kompaktowa, nowoczesna pieczątka kieszonkowa z klipem. Maksymalna powierzchnia stemplowania przy niewielkich rozmiarach obudowy.

Doskonały jako gadżet z nadrukiem reklamowym.

Łatwy mechanizm rozkładania stempla - po naciśnięciu dwóch guzików po obu stronach obudowy.

OTWÓRZ, STEMPLUJ, ZAMKNIJ

Możesz te czynności wykonać szybko, jedną ręką. Naciśnij i przytrzymaj klip i stempluj. Mobil Printy_ zamknie się automatycznie po puszczeniu klipa i lekkim naciśnięciu.

CZYSTE ODBICIE − KLUCZ DO CZYSTOŚCI

Unikalna konstrukcja piramidy otwartego Mobile Printy_ zapewnia:

 • stabilność
 • nacisk na całą płytkę tekstową
 • nacisk pieczątki na powierzchnię bez wahania zapewnia czyste odbicie

Dzięki konstrukcji Mobile Printy, nie ubrudzisz się tuszem z wkładki lub z płytki tekstowej.

 
Pieczątki wielokolorowe

Pieczątki wielokolorowe

Trodat Multi Color Impression (MCI) to pierwsza pieczątka z wielobarwnym odbiciem. Chcesz dodać kolory do swojej pieczątki, skorzystaj z nowoczesnej technologii firmy Trodat. Innowacja ta sprawi, że świat stanie się bardziej kolorowy. Technologia firmy Trodat pozwoli zmienić oblicze Twojej pieczątki:

 • teraz możesz zachować barwy swojego logo − nie musisz rezygnować z koloru,
 • chcesz wyróżnić nazwę firmy, numer telefonu − zrób to w kolorze, odbicie będzie bardziej atrakcyjne i każdy zwróci na nie uwagę,
 • nie wiesz jak zaznaczyć swoją innowacyjność − stwórz swoją własną kolorową pieczątkę,
 • potrzebujesz odbicie najwyższej jakości − da Ci to MCI, a kolor będzie równie trwały, jak w standardowej pieczątce

Więcej na: www.kolorowepieczatki.pl

 
A może inne pieczątki?
(Ex libris, datownik...)

A może inne pieczątki? (Ex libris, datownik...)

W naszej ofercie znajdują się również datowniki firmy Trodat (serii Printy_, jak również Professional_), numeratory firmy Reiner, a także pieczątki na plastikowych trzonkach.

 

Co powinna zawierać pieczątka pielęgniarki?

Wygląd imiennych pieczątek pielęgniarek reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 247, poz. 1819)

§ 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

(...)

 1. dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie:
  1. nazwisko i imię,
  2. tytuł zawodowy,
  3. uzyskane specjalizacje,
  4. numer prawa wykonywania zawodu,

Zadzwoń pod numer umieszczony na wizytówce
(na górze niniejszej strony)
i zapytaj o aktualną promocję dla pielęgniarek

 

Pieczątki Trodat i ekologia

Nowy Printy to pierwsza pieczątka, która jest nie tylko niewiarygodnie mała i lekka, ale również składa się w 65% z odzyskanego materiału (w wersji czarnej i szarej; w pozostałych kolorach odsetek ten jest mniejszy). Pozwala to na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla aż o 49%.

Nieuniknione skutki emisji CO2 zostały zrekompensowane przez udział Trodat w rekomendowanych przez organizację WWF projektach na rzecz ochrony środowiska.

Wszystkie pieczątki Trodat są ekologiczne.

Trodat nie tworzy nowej ekologicznej “zielonej serii” wyrobów, ale optymalizuje produkcję pod kątem wymogów środowiskowych, poprzez:

surowce

 • brak szkodliwych metali ciężkich, takich jak: cynk, kadm albo ołów, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska naturalnego
 • przy produkcji pieczątek Trodat wogóle nie używa się polichlorku winylu, który podczas rozkładu (albo spalania) emituje niebezpieczny chlor

produkcja

 • 82% odpadów z produkcji jest wysyłanych do recyklingu
 • 100% zużytych w czasie produkcji części mechanicznych trafia do recyklingu
 • ilość odpadów produkcyjnych jest mniejsza niż 0,3%
 • w całym procesie produkcyjnym nie są wystwarzane ścieki

energia

 • przetworzone ciepło z produkcji jest używane do ogrzewania budynków
 • 100% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych (zakład produkcyjny firmy Trodat znajduje się w Austrii, w której większość energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach wodnych)