Co powinna zawierać pieczątka pielęgniarki?

Wygląd imiennych pieczątek pielęgniarek reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 247, poz. 1819)

§ 6. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera:

(...)

  1. dane identyfikujące lekarza, pielęgniarkę, położną udzielających świadczeń zdrowotnych oraz lekarza kierującego na badania lub leczenie:
    1. nazwisko i imię,
    2. tytuł zawodowy,
    3. uzyskane specjalizacje,
    4. numer prawa wykonywania zawodu,

Zadzwoń pod numer umieszczony na wizytówce
(na górze niniejszej strony)
i zapytaj o aktualną promocję dla pielęgniarek