Pieczątki Trodat i ekologia

Nowy Printy to pierwsza pieczątka, która jest nie tylko niewiarygodnie mała i lekka, ale również składa się w 65% z odzyskanego materiału (w wersji czarnej i szarej; w pozostałych kolorach odsetek ten jest mniejszy). Pozwala to na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla aż o 49%.

Nieuniknione skutki emisji CO2 zostały zrekompensowane przez udział Trodat w rekomendowanych przez organizację WWF projektach na rzecz ochrony środowiska.

Wszystkie pieczątki Trodat są ekologiczne.

Trodat nie tworzy nowej ekologicznej “zielonej serii” wyrobów, ale optymalizuje produkcję pod kątem wymogów środowiskowych, poprzez:

surowce

  • brak szkodliwych metali ciężkich, takich jak: cynk, kadm albo ołów, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska naturalnego
  • przy produkcji pieczątek Trodat wogóle nie używa się polichlorku winylu, który podczas rozkładu (albo spalania) emituje niebezpieczny chlor

produkcja

  • 82% odpadów z produkcji jest wysyłanych do recyklingu
  • 100% zużytych w czasie produkcji części mechanicznych trafia do recyklingu
  • ilość odpadów produkcyjnych jest mniejsza niż 0,3%
  • w całym procesie produkcyjnym nie są wystwarzane ścieki

energia

  • przetworzone ciepło z produkcji jest używane do ogrzewania budynków
  • 100% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych (zakład produkcyjny firmy Trodat znajduje się w Austrii, w której większość energii elektrycznej wytwarzana jest w elektrowniach wodnych)