Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Nie są nam znane przepisy, które mówią o pieczątce firmowej. Prawo określa jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe.

W praktyce jednak, posiadanie pieczątki jest wygodne, a w wielu przypadkach wręcz niezbędne.

Będzie tak np. przy zakładaniu rachunku bankowego, przy sporządzaniu dokumentów do ZUS czy też potwierdzeniu okresu ubezpieczenia w książeczkach ubezpieczeniowych pracowników, na deklaracjach podatkowych i w zasadzie na wszystkich wychodzących z firmy pismach i dokumentach.

Pieczątki wymagane są (lub po prostu dobrze widziane) na fakturach, umowach, kontraktach, ofertach, dokumentach firmowych czy pismach urzędowych.

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, firmy decydują się na wyrobienie pieczątki, a niejednokrotnie kilku pieczątek zawierających różne dane w zależności od potrzeb. Zatem to, co znajdzie się na pieczątce zależy zależy przede wszystkim od nas samych.

Poniżej przedstawiamy standardowe dane zamieszczane na pieczątkach:

 • Oznaczenie przedsiębiorcy − firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej (czyli np.: „NAZWA Sp. z o.o.”, a w przypadku osoby fizycznej − imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, czyli np.: „NAZWA Jan Kowalski”),
 • Dane teleadresowe siedziby firmy,
 • Numer identyfikacyjny NIP,
 • Numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności powinien podawać adres główny (siedzibę z wpisu do ewidencji lub z KRS) oraz dodatkowo miejsce prowadzenia działalności (np. adres filii).

W przypadku spółek Prawa Handlowego powinno się na pieczątce również znaleźć:

 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (art. 127 §5 ksh)
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo wysokość kapitału zakładowego (art. 206 ksh)
 • w przypadku spółek akcyjnych wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego (art. 374 ksh)

Warto zastanowić się nad zawarciem na pieczątce również takich danych jak:

 • logo firmy
 • numeru telefonu(-ów),
 • adresu e-mail,
 • adresu strony www,
 • numeru rachunku bankowego,

czyli, danych ułatwiających kontakt z Państwa firmą.